Välkommen till
Elaflex AB, Sverige

Vi är ett helägt dotterbolag till ELAFLEX i Hamburg, Tyskland och har funnits i Sverige sedan 1990. Förutom Sverige ger vi även support och service till Baltikum.

Sedan 1923 har vi satt standarder med våra slangar, förskruvningar, kopplingar, gummikompensatorer och pistolventiler.

Vi erbjuder högkvalitativa tekniska produkter med lång livslängd. Detta är en sund investering både i prestanda och totala kostnadsfördelar.

ELAFLEX är en ledande internationell specialist för tankningsutrustning och säkra anslutningar för transport av farligt gods och känsliga vätskor. Vårt motto är: "Safety in your hands”.

Nyhet: ZVA AdBlue LV

Ny pistolventil för påfyllnad av AdBlue® för personbilar. Serieproduktionen påbörjades i April 2016 . Mer

Nyheter Elaflex Sverige

Elaflex AB kommer flytta till
nya lokaler den 01.07.2016.

Ny post och besöksadress blir:
Elaflex AB
Svärdvägen 27
SE-18233 Danderyd
Sverige

Vi har kvar våra gamla telefon- och faxnummer.