Välkommen till
Elaflex AB, Sverige

Vi är ett helägt dotterbolag till ELAFLEX i Hamburg, Tyskland och har funnits i Sverige sedan 1990. Förutom Sverige ger vi även support och service till Baltikum.

Sedan 1923 har vi satt standarder med våra slangar, förskruvningar, kopplingar, gummikompensatorer och pistolventiler.

Vi erbjuder högkvalitativa tekniska produkter med lång livslängd. Detta är en sund investering både i prestanda och totala kostnadsfördelar.

ELAFLEX är en ledande internationell specialist för tankningsutrustning och säkra anslutningar för transport av farligt gods och känsliga vätskor. Vårt motto är: "Safety in your hands”.

Nyhet: ZVA AdBlue LV

Ny pistolventil för påfyllnad av AdBlue® för personbilar. Serieproduktionen påbörjades i April 2016 . Mer

Nyheter Elaflex Sverige

Välkommen till Elaflex Sveriges nya hemsida. Här finns tillgång till aktuell teknisk dokumentation, mer utförligt innehåll och information samt interaktiva verktyg.
www.elaflex.se


Aktuella mässor och viktiga datum


Drip Stop för ZVA Slimline 2:
Kladdfri dieseltankning

Pressmeddelande
Annonsering: "Kladdfri dieseltankning"


Produktsortiment (svenska)